dreng_ikon

VELKOMMEN TIL
STORYBOX.DK
og vores nye produktion
‘En dreng med en livlig fantasi’

Vil du ha’ en historie?
Så TRYK på billedet

Storybox.dk forside kopi

Storybox.dk sætter barnets sanseverden i fortælling

Internetforlaget storybox.dk udgiver en digital billedbog med 12 historier om ”En dreng med en livlig fantasi”

En ny dansk billedbog for børn og voksne har droppet papiret og smudsbindet helt til fordel for det digitale format, der er frit tilgængeligt for børn og deres voksne på smartphones, tablets, tv-dongles og pc.

Billedbogens 12 historier tager afsæt i forfatter og historiefortæller Jens Peter Madsens egen barndom i 1950erne på landet i Østjylland, og den handler om spørgsmål, som er fælles for børns liv før og nu. Den handler om legene, om barndommens hund, om voksne, der betød noget særligt, om monstre i nattens mørke og om den livlige fantasi.

Billedbogen ”En dreng med en livlig fantasi” vil styrke fortællingen og samtalen i familien, i børnehaven og i indskolingen, og den bygger videre på de senere års satsning på dialogisk læsning som pædagogisk metode.

Historierne kan valgfrit afspilles som lyd eller video, og børn og voksne kan fortælle selv med udgangspunkt i bogens emner og billeder.

Ideen med billedbogen er at børn og voksne ser på og lytter til historierne sammen. Den voksne kan med fordel forberede samværet om billedbogen ved at høre historierne på forhånd. Her kan de forberede sig på ord og hændelser i de fortalte historier, som måske kræver en nærmere forklaring. De kan have glæde af at tænke over hvilke erindringer historierne kalder frem fra deres egen barndom.

Billedbogen bestræber sig på at fortælle historier om det i børns liv, som er det samme uanset tid og sted. Den åbner for, at børn selv kan fortælle historier. Det er vigtigt, at de voksne giver god plads til børnenes undren, fantasier, spørgsmål og historier. Det er der børnene udvikler sig mest sprogligt, socialt og personligt.

Billedbogen er et ”Betal-hvad-du vil-produkt” på det nystartede internetforlag storybox.dk. Forlaget vil gøre traditionel mundtlig fortællekunst tilgængelig på internettet.

Forfatter og fortæller Jens Peter Madsen har fortalt historier om ”En dreng med en livlig fantasi” gennem snart 20 år for børn og voksne i daginstitutioner og skoler. Flere af historierne har været tilgængelige før i en filmet form på nettet. I den foreliggende udgave er de særlig bearbejdet til dialogisk fortælling. Jens Peter Madsen er tidligere seminarielærer, og han er nu en efterspurgt foredragsholder og historiefortæller. Se mere på www.jenspetermadsen.dk

Billedkunstner, Illustrator og Grafisk Designer,Tanja Eijgendaal, har illustreret billedbogen og dens 12 historier. Se mere om hendes arbejde på www.tanjae.dk