Det stockholmska blodbadet 1520

Historiska spår

Hvilken indflydelse fik det stockholmske blodbad på forholdet
mellem sverige og danmark?

Folksagor

Blodbadet i Stockholm 1520 – Christina Gyllenstierna lämnar sitt leidebref till Christian II – maleri av Pehr Hilleström, 1733-1816

Blodbadet i Stockholm

Historiskt drama återberättat
på svenska och på danska

I vores fortælling om Blodbadet i Stockholm bliver lytteren dobbelt udfordret. Det handler dels om at lære et historisk svensk-dansk drama at kende set gennem både svenske og danske øjne, og dels om at møde nabolandets sprog og kultur. Måske forstår vi ikke alt, i det mindste ikke første gang vi lytter. Men når vi lytter igen, forstår vi lidt mere – og tredje gang nok lidt mere. Snart forstår vi sammenhængen, selvom vi ikke fangede alle detaljer. Og så er vi godt på vej til at udvikle vores øre for nabolandets sprog.

I vår berättelse om Blodbadet i Stockholm utmanas lyssnaren dubbelt. Det handlar dels om att sätta sig in i ett historiskt svensk-danskt drama sett med både svenska och danska ögon, dels handlar det om att möta grannlandets språk och kultur. Kanske förstår vi inte allting, i alla fall inte första gången vi lyssnar. Men när vi lyssnar en gång till förstår vi lite mer – och tredje gången ännu lite mer. Snart har vi förstått sammanhanget, även om vi inte fångat alla detaljer. Då är vi på god väg att utveckla vårt öra för grannlandets språk.

Här kan du höra fler exempel på svensk-dansk språkförvirring - ditt första möte med de två berättarna: Från Danmark berättaren Svend-Erik Engh och från Sverige berättaren Anna Lundquist.

HER kan du høre flere eksempler på svensk-dansk sprogforbistring – dit første møde med de to fortællere: Fra Danmark historiefortælleren Svend-Erik Engh og fra Sverige historiefortælleren Anna Lundquist. 

Ordlista

Andas in, dra in luften i lungorna – Trække vejret ned i lungerne
Avrättas – Henrettes
Berätta – Fortælle  
Berättelse –Fortælling
Blodbad – Blodbad
Böcker – Bøger
Den vackraste klänningen – Den smukkeste kjole
Det var så trivsamt i det lilla skjulet – Der var så rart i det lille skur
Drottning – Dronning
Fiol – Violin

Fru, hustru – Kone, frue
Gemensam – Fælles
Gjord av ljus – Lavet af lys
Glänta – Lysning

Grindarna – Portene
Gröt – Grød
Gullig – Sød
Harkrank – Stankelben
Historia – Fortælling, historie

Killing – Gedekid
Kul – Sjovt
Lugnt – Roligt
Roligt – Morsomt
Sagor – Eventyr
Satt fast i marken – Sad fast i jorden
Skakade – Rystede
Skrattar – Griner
Skjul – Skur
Skog – Skov
Skratt – Latter
Sluta – Holde op
Spelman – Spillemand
Stuga – Hytte
Stråke – Violinbue

Stänges – Lukkes
Sylt – Syltetøj
Vackra – Smukke
Vanligt – Sædvanlig
Vatten – Vand
Vränga ut och in – Krænge ud og ind
Äggula – Æggeblomme
Ångrade sig – Fortrød

Blodbadet i Stockholm 1520

Et bloddryppende tema til historiefaget

INTRODUKTION

Varför är den här historien viktig?

Berättare

Anna Lundquist, berättare
Anna Lundquist är berättare och pedagog: Jag brukar presentera mig som att jag är förskollärare i botten, men det känns som om jag ljuger, eftersom jag varit berättare mycket längre, kanske sen jag lärde mig tala och läsa. Men på den tiden trodde jag att om man ville berätta något så måste man skriva tjocka böcker, jag tänkte att mina historier bara var på riktigt, om jag skrev ner dem. Nu vet jag att det finns många fler sätt och många fler sorters berättelser. Det största för mig är mötet här och nu mellan berättelsen och lyssnaren, när äventyret tar plats i rummet mellan oss och sagan blir verklig för en stund.

Fortæller

Svend-Erik Engh
Svend-Erik Engh begyndte at fortælle historier til morgensamlingerne på Borups Højskole i København i 1994. Siden er det blevet til rigtigt mange historier fortalt til hvem der har lyst til at høre i vuggestuer, børnehaver, skoler, arbejdspladser, til festivaler, under et træs krone – alle steder hvor der er lyttende ører. 

Han begyndte med at fortælle historier fra Danmarkshistorien, da han var husfortæller i Jægerhytten i Birkerød, hvor han fortalte om Caroline Mathilde og Johan Struensee.


Anna och Svend-Erik har arbetat med Det Stockholmske Blodbadet genom flera år,
och de är mycket glada att dela sitt arbete på Storybox.dk

Al tekst, video og audio i dette album er © 2019, Anna Lundquist & Svend-Erik Engh at storybox.dk.
Du kan frit linke og embedde, men glem ikke at nævne kilden, tak.

Fråga oss om allt

0 of 350
>