Da jeg lærte at svømme

Nogle børn lærer det af en svømmelærer. Andre børn lærer det, når det skal bruges i en fart. Fortalt af Chris Miller

En god historie luner

GIV ET ÅRS FORTÆLLINGER I GAVE

>