Eli Rasmussen, 1924-2023

En forårsdag i 2023 døde Odense-fortælleren Eli Rasmussen 99 år gammel og mæt af dage. De senere år havde hun lagt fortællingen på hylden, men fra 1991 til 2016 var hun aktivt fortællende medlem af Odense Fortællekreds – og en kær gæst i andre fortællekredse, særligt Ry Fortællekreds.

I dette videoportræt fortæller hun selv, hvordan hun kom i gang med at fortælle:

Og her fortæller hun (2015) en af sine glanshistorier, folkesagnet Den sorte Smed.

I 2018, et par år efter at hun var stoppet som aktiv fortæller, blev hun glædeligt overrasket med udnævnelsen til månedens fortæller hos Fortællere i Danmark

>