Historiefortælling i skolen

Et idékatalog for den fortællende lærer og skolepædagog

Nutidens skole har mange udfordringer omkring elevernes tryghed, trivsel og samvær. Vore børn bliver involveret i kriser, krige og trusselsbilleder og får ofte ikke mulighed for at møde disse udfordringer i samvær med voksne.

Mundtlig historiefortælling og højtlæsning er velafprøvede og virksomme redskaber for voksne, som kan hjælpe børn i mødet med livets mange udfordringer.

Den fortællende lærer og pædagog har altid været en vigtig støtte for børn i forhold til livets personlige og sociale udfordringer.

Fordi de præsenterer en tradition af overleveringer, sagn, eventyr, myter, fabler m.m. som gennem årtusinder har vist veje, givet trøst og spredt håb blandt mennesker.

Fordi det fortællende menneske kommer personligt tilstede og deler indsigt, normer  og erfaringer med sine lyttere.

De fleste lærere og pædagoger er i praksis fortællende i deres samvær med deres børn, men mange er ikke bevidste om det. Derfor er de også ofte afskåret fra at udvikle deres talenter og færdigheder.

Vi vil gerne henlede din opmærksomhed på historiefortællingens potentialer i nutidens skole, hjem og dagtilbud for børn.

Vi præsenterer: Historien om en årtusind gammel tradition for mundtlig fortælling som mennesker har brugt til alle tider til at dele erfaringer, tro og normer med hinanden. Den er stadig super aktuel.

Erindringer om alle de fortællinger som vi selv mødte i vores eget liv som barn, ung og voksen, som satte vigtige spor i vor egen livsforståelse, moral og etik. Det gælder både fortællinger som vi hørte, fik læst højt eller selv har læst.

Erfaringer som fortællende lærere og pædagoger har gjort sig i deres egen praksis i skole, daginstitution og hjem. Her finder du også henvisninger til andre steder på nettet og trykte medier om historiefortælling og højtlæsning.

Ideer som du frit kan kopiere og anvende i din egen undervisning og samvær med børn.
Historier i video og lydformat med erfarne historiefortæller, som du må anvende i din undervisning.
Kontakter til netværk, kredse og foreninger, hvor du kan finde andre lærere og skolepædagoger, som du kan møde, øve med og lære af.
 
Vi påbegyndte dette idékatalog, da eleverne blev hjemsendt i marts 2020. Vi ved at mange lærere, pædagoger, forældre og bedsteforældre havde glæde af fortælling, højtlæsning og fortællende samvær i de mange måneder, hvor vi og vore børn var afskårede fra samvær.

Vi håber at mange vil holde fast i den glæde og søge viden, ideer og erfaringer om mundtlig historiefortælling.

Når du er medlem af Storybox.dk, får du fri adgang til alle historier, som er udgivet og vil blive udgivet på siden.
 
Find mere inspiration i Facebook gruppen ”Historiefortælling i skolen” https://www.facebook.com/groups/139195734701895/about

0 of 350

Al tekst, video og audio i dette album er © de medvirkende & Storybox.dk.
Du kan frit linke og embedde, men 

glem ikke at nævne kilden, tak.

>