Historier på dansk


til danske i udlandet

Tryk på browserens refresh-ikon og få en ny historie

Du har lyst til at holde dit danske sprog ved lige. Eller du vil hjælpe dine børn, din partner eller ægtefælle til at lære dansk. Her er en vej ind.

Mundtlig historiefortælling har flere fordele:

  • Det går langsomt
  • Du kender måske allerede historien eller genkender den
  • Du kan se fortællerens ansigt tydeligt
  • Du får lyst til at fortælle dine egne historier
  • Du kan spole frem og tilbage og høre det igen

Medlemmer af Storybox.dk får adgang til mange flere historier

Mundtlig fortælling er en meget gammel tradition, som mange danskere, særligt ældre, kender fra deres barndom eller fra deres ophold på danske folkehøjskoler.

Traditionen har fået nyt liv og udbredelse takket være internettet og nye medier.

Se mere om den danske fortælletradition https://fortaellereidanmark.dk

>