H C Andersen

Jens Peter Madsen fortæller de kendte og elskede H C Andersen eventyr frit efter erindringen.
Erindringen er grundlagt i hans egen barndom, hvor bedstemødre og lærere fortalte og læste højt af Andersens eventyr og skabte et univers af fantasi og kreativitet, som kendetegner Jens Peter Madsens muntre fortællestil.
Når du lytter, genopdager du måske de erindringsspor som eventyrene satte i dit liv.

Vi har illustreret eventyrene med de originale tegninger af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich.
Mere om de to HC Andersen illustratorer nederst på siden

INTRO


Autoplay

H. C. Andersen

– i bedste mundtlige fortælletradition  –

Om illustrationerne

De fleste af illustrationerne i dette album skyldes den myreflittige H. C. Andersen illustrator, Vilhelm Pedersen (1820-1859). En enkelt – Hvad fatter gør er altid det rigtige – skyldes den lige så berømte Lorenz Frølich (1820-1908)

Vilhelm Pedersen

Vilhelm Pedersen blev uddannet som søofficer, men lysten til at tegne var stor og tvingende. I 1843 fik han af Christian VIII tilbudt fire års orlov med løn, så han kunne uddanne sig som kunstner hos Wilhelm Marstrand på Kunstakademiet.

Efter akademiet genoptog Wilhelm Pedersen sin afbrudte karriere inden for marinen og blev der til sin tidlige død i 1859.

At Vilhelm Pedersen fik en plads i dansk kunsthistorie, skyldes ikke så meget hans malerier og skitser af dansk og italiensk folkeliv, som var inspireret af Marstrand, men snarere det, at han fra 1847 og til sin død leverede tegninger som illustrationer til H.C. Andersens Eventyr.

Tegningerne blev omsat til træsnit og anvendt i tyske og danske udgaver fra 1849 og frem. 

Teknisk var der vanskeligheder med at omsætte de lette og fine tegninger til bogtryk, og kunstneren var ikke altid tilfreds med resultatet. På trods heraf blev Vilhelm Pedersen berømt som illustrator af eventyrene, og hans arbejder er senere blevet kendt over hele verden.

I denne udgave er træsnittene yderligere omsat til nutidens digitale medier via fotoscanning, og resultatet ville nok have skuffet kunstneren.

På grund af  Vilhelm Pedersens tidlige død skulle der findes en ny illustrator til H.C. Andersens eventyr, og her faldt valget på Lorenz Frølich.

Lorenz Frølich selvportaet

Lorentz Frølich. Selvportræt tegnet 1843-1845.

Lorentz Frølich (1820-1908) var maler, tegner og grafiker. Allerede som 17-årig havde han tegnet en del tegninger til H.C. Andersens eventyr “Den lille havfrue”. Digteren syntes godt om tegningerne, som dog aldrig blev offentliggjort.

I 1837 blev Frølich opfordret til at illustrere Andersens eventyr, men han frabad sig opgaven; han turde ikke! Men da Vilhelm Pedersen døde  i 1859, skulle forlaget Reitzel have en ny illustrator, og Frølich påtog sig den store opgave. Med tiden udviklede der sig et venskab mellem Andersen  og Frølich, og i 1867 udkom 15 eventyr med tegninger af Frølich. Senere blev der lavet yderligere tegninger til eventyrene, og i 1905 blev tegningerne til “Den lille Havfrue” tegnet.

I 1873, da Andersen var syg og svækket af bl.a. leverkræft og kunne ikke selv mere skrive eventyr, skrev han et trist brev til Lorenz Frølich “Forbi, forbi er alle historier, kan jeg sukke med grantræet. Lev vel min kære ven og endnu en gang tak for alt det smukke, De har givet Deres taknemlige H.C.Andersen.”


Kilde og foto : Formidlingscentret Assistens Kirkegård samt Lars Bjørnsten, Odense.

"De gamle, originale illustrationer til H C Andersens eventyr var på samme måde som fortælling og højtlæsning med til at stimulere min barnlige fantasi," fortæller Jens Peter Madsen.

>