Nordiske stemmer til nabosprogs undervisning

Fire eventyr, som kendes både i Danmark, Norge og Sverige, fortalt af historiefortællerne Anna Lundquist, Sverige, og Svend Erik Engh, Danmark. Eventyrene, hver af 15-20 minutters varighed, stilles til rådighed for nabosprogs undervisning i folkeskoler og gymnasier i de nordiske lande

KONG LINDORM 15:16

Fandens læremester 16:10

Saltkvarnan 19:27

killingen 14:57

Anna Lundquist, berättare

Anna Lundquist är berättare och pedagog: Jag brukar presentera mig som att jag är förskollärare i botten, men det känns som om jag ljuger, eftersom jag varit berättare mycket längre, kanske sen jag lärde mig tala och läsa. Men på den tiden trodde jag att om man ville berätta något så måste man skriva tjocka böcker, jag tänkte att mina historier bara var på riktigt, om jag skrev ner dem. Nu vet jag att det finns många fler sätt och många fler sorters berättelser. Det största för mig är mötet här och nu mellan berättelsen och lyssnaren, när äventyret tar plats i rummet mellan oss och sagan blir verklig för en stund.

Svend-Erik Engh

Svend-Erik Engh begyndte at fortælle historier til morgensamlingerne på Borups Højskole i København i 1994. Siden er det blevet til rigtigt mange historier fortalt til hvem der har lyst til at høre i vuggestuer, børnehaver, skoler, arbejdspladser, til festivaler, under et træs krone – alle steder hvor der er lyttende ører.
Han begyndte med at fortælle historier fra Danmarkshistorien, da han var husfortæller i Jægerhytten i Birkerød, hvor han fortalte om Caroline Mathilde og Johan Struensee.

Photo by Stein Egil Liland

>