6 gode grunde til at bruge historiefortælling i skolen

1 Fortælling giver nærvær og fællesskab i klassen

3 Fortælling styrker børnenes læselyst


5 Fortællende kompetencer gør det lettere for dine elever at træde ind i nye sociale sammenhænge

2 Fortælling spejler følelser og sociale erfaringer

4 Fortælling styrker elevernes sproglige kompetencer

6 Fortælling kan eksternalisere vanskelige følelser og oplevelser

>