Derfor denne udfordring til den hjemsendtes
bedsteforældre og oldeforældre:

1 Du lever længere og bedre, når du erindrer og fortæller historier om din egen barndom. 

2 Når du fortæller børn om "gamle dage" skaber du mening og sammenhæng på tværs af generationer.

LYT HER

HVIS DU HELLERE VIL LÆSE:

Udfordring til hjemsendte. Det handler om livs-fortællinger og i særlig grad om barndoms-fortællinger. Det at fortælle historier om dengang jeg var barn.

I den sammenhæng har DU en helt særlig opgave og udfordring. For det har alle dage været bedsteforældres og oldeforældres udfordring at fortælle om gamle dage.

Og der var meget dengang, som var meget forskelligt fra, hvordan børns liv ser ud i dag. Der er også mange ting som var helt det samme. Det er egentlig det, som er det mest interessante at høre. For når børn hører om det, som er helt det samme, så får de også selv lyst til at fortælle.

Det er det allerbedste, der kan ske, når man giver børnene lyst til at fortælle, for så får vi den dér situation, at vi deler erfaringer og oplevelser med hinanden. Så skaber vi fællesskab og mening på tværs af generationer, og det er uhyre vigtigt.

Du har sikkert prøvet det dér med at fortælle om dengang du var barn. Det er ikke sikkert, det er gået så godt. Børn nu om dage er jo ikke vant til at høre den slags historier. Men du kan være med til at 

vænne dem til det ved at insistere på at fortælle  historier – og ved at forny dig og udvikle dig, blive bedre til det.

Og man bliver bedre til det, når man forbereder sig. Når man tager sig god tid, og dykker ned i erindringen om nogle bestemte ting, som man tror vil interessere ens børnebørn.

En vigtig ting: Når man planlægger en historie, skal man altid tænke over, hvordan den skal slutte. Hvad skete til sidst? Alle gode historier har en slutning, noget der skete til sidst. Og så ved vi godt, at der kommer flere historier. Men de dér historier, som aldrig slutter, dem er der ingen, der kan holde ud at høre på. Derfor er valget af en slutning vigtigt.

Så vil du tage en udfordring og gøre noget for de hjemsendte børn, og deres lærere og forældre, så fortæller du historier om dengang du var barn.

Send børnene en video, eller mød dem på Zoom eller Skype, eller hvad du nu bruger af  moderne hjælpemidler. Og så fortæller du dem historier om dengang du var barn.

Det er godt for børnene. Men også godt for dig selv. Det er sundt at fortælle historier!

>